Garantie geregeld
STO-reisverzekering

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Cuisine et Culture gebruik van de STO-reisgarantie op haar reizen (behalve losse vliegtickets, losse accommodaties of een los landarrangement. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Cuisine et Culture maar u betaalt aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.


Wanneer voor het einde van uw reis Cuisine et Culture niet failliet gaat zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis door de SDCE overgemaakt worden aan Cuisine et Culture. Alleen in geval dat Cuisine et Culture in surseance van betaling komt of failliet gaat vóór het einde van uw vakantie, maakt Certo Escrow de in bewaring gegeven reissom over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Uw boeking en betalingsprocedure:

Nadat u van Cuisine et Culture een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord.
U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom, of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt of wanneer de totale reissom lager is dan € 300,-. Voor alle boekingen geldt dat de
volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Belangrijke opmerkingen

  • In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor u kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
  • Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.
  • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
  • De STO is geen geschillencommissie.

Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat. Uiteraard kunt u bij ons met uw vragen hier over terecht.

STO reisgarantie.nl

Cuisine et Culture
+31 (0)72 581 61 26
+31 (0)6 11 25 78 27
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rondelaan 3
1861 EC Bergen NH